• keurmerk

Schoorsteenvegen en het materiaal

Uitleg : Over de verschillende stokken voor een veegset: